Металл хайгч

    
                 







 
Алт хайх ирээдүйн технологи

Хайлтыг дараагийн шинэ шатанд гаргана


ОНЦЛОГ ШИНЖ ЧАНАР

Дээд зэргийн гүн
GPX маркийн хайгчаас 40% хүртэл гүнд хайна. Шинэ ZVT технологийн
ачаар хуучин явсан газар шинээр алт илрүүлнэ. Майнлаб танд илүү
гүнээс хайх боломжийг олгоно. 




Дээд зэргийн алтны мэдрэмж

Super-D тавагтай итгэмээргүй мэдрэмжтэй GPZ 7000 нь танд туйлын
давуу талыг бий болгоно. Бусад хайгчаар олоогүй 1 грамм-с бага
хэмжээтэй алтыг илүү гүнээс олно. 



Нарийн газрын тэнцвэржүүлэлт

Ихэнх алт эрдэс ихтэй хөрсөнд байдаг тул ихэнх хайгчууд олж чаддагүй.
GPZ 7000 нь хамгийн 'бэрх' хөрсөнд хүртэл эрдэсжилтийг 'тэнцвэржүүлж'
автоматаар шуугианыг хялбархан багасгаж ажиллана.



Сайжруулсан цахилгаан соронзон нөлөөний хамгаалалт
GPZ 7000-ын гайхамшигтай хамгаалалт нь маш дөлгөөн, чимээгүй хайх 
боломжоор хангана. 256 сувагтай тул агаарын нөлөөнд автагдах нь бага. 
Алтаа илүү сонсож, шуугиан бага сонсоно.

Хялбар тохиргооны цэс
Ашиглахад хялбар Тохиргооны цэс нь адилхан тохиргоонуудыг Хайх болон 
Газрын зураг хуудас дотор нэгтгэсэн тул бүх тохиргоонд хялбархан нэвтрэнэ. 
Мөн хөтлөх дарааллын дагуу амархан хайж эхэлнэ. Алт хайхад заавал 
мэргэжилтэн байх албагүй.   


Утасгүй дуу
Чихэвчээ хайгчинд холбохгүйгээр хайна. WM 12 төхөөрөмж нь дууг ил эсвэл 
дагалдах чихэвчээр сонсох боломжийг олгоно.



GPS байршил тодорхойлох, компьютерээр газрын зураг гаргах
Хайлтын туршид байршил болон олдворуудаа харна. GPS-н тусламжтайгаар 
илүү их газар үр дүнтэй хамарч, алтаа 'хаяхгүй'. Дуртай газрын мэдээллээ 
XChange 2 программ ашиглан Google газрын зураг дээр хадгална.  



Ус нэвтэрдэггүй таваг 1 метр
GPZ 14 таваг нь 1 метр хүртэл гүнд ус нэвтрүүлэхгүй тул гол, эрэг дагуу 
хайх боломжтой. GPZ 7000 нь усны хамгаалалттай тул бороо, чийгтэй нөхцөлд 
хайх боломжийг олгоно.

GPZ 7000 нь борооны хамгаалалттай. GPZ 14 таваг нь усны хамгаалалттай. 
WM 12 төхөөрөмж нь бороо, усны хамгаалалтгүй.

ГҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ
GPX5000, SDC2300 хайгчтай харьцуулсан байдал
 • Жижиг 5 грамм хүртэл алтан дээр 40% хүртэл 
 • Дунд 10-50 грамм хүртэл алтан дээр 30% хүртэл 
 • Том 100 грамм хүртэл алтан дээр 40% хүртэл 
GPX5000-н дундаж хүчин чадалтай ердийн нөхцөлд харьцуулсан байдал. Бодит хүчин чадал нь тухайн 
орчин нөхцөл, багажны тохиргоо, тавагны хэмжээ, хөрсний төрөл, эрдэсжилт, цахилгаан соронзон 
нөлөө, алтны хэмжээ, хэлбэр, агуулга, ашиглагчийн чадавхиаас хамаарах бөгөөд эцсийн үр дүн хэмээн 
хүлээн авч болохгүй. Дээрх харьцуулсан график нь Майнлабын лаборатори болон хээрийн нөхцөлд 
хийсэн туршилт болно. GPX5000 багаж дээр 11 инч моно, SDC 2300 дээр 8 инч моно тавгийг 
харьцуулалтын суурь болгон ашигласан. Мөн том алтан дээр GPX 5000-н 15х12 инч моно тавгийг 
ашигласан. GPZ 7000-ын 14 инч таваг нь GPX 5000-н том тавагнаас үзүүлэлтээр илүү байсныг анхаарна уу. 

ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ


ZVT технологи нь гүнийг бодитой нэмэгдүүлж хайлтыг ДАРААГИЙН ШИНЭ ШАТАНД гаргаж байна. ZVT 
(0 вольтын дамжуулалт) нь өндөр хүчдэлийн хэт тогтмол эсрэг туйлын цахилгаан соронзон талбай 
үүсгэснээр мэдрэмжийг нэмэгдүүлнэ. Энэ шинэлэг технологи нь алтыг дээд зэргийн гүнд хайна.  

Super-D таваг нь голдоо дамжуулах, хоёр талдаа хүлээн авах ороомогоос бүрдэнэ. Энэ нь хөрсний 
соронзон нөлөөг ихээхэн багасгаснаар газрын дуу чимээг багасгана.

GPSi u-blox GPS ашиглан байршил, цагийн мэдээллийн багажны тохиргоотой нэгтгэнэ. Энэ нь газрын 
зургийн мэдээллийг XChange 2 программ дээр ашиглах боломжийг олгоно.

Wi-Sream нам хүчдэлийн дижитал дууны дамжуулалт ашиглан дууны цагийн хоцролгүй (<10 м.сек) 
сонсох боломжийг олгоно. Энэ нь найдвартай дээд зэргийн чанартай дууны гаралтаар хангана.

Дэлхийн шилдэг
 мэргэжлийн алт хайгч



 • Шинэ Хөрсний 8 тохиргоотой тул 8 хайгч нийлүүлсэнтэй адил хүчин чадалтай, ямар ч төрлийн хөрсөнд алтыг 
 • хамгийн гүнд төвөггүй олно
 • Шинэ Шижир алт хөрсний тохиргоо, жижиг алтыг илүү гүнээс олно 11" Mono тавагтай хослуулбал илүү үр дүн өгнө
 • Шинэ Давс/Алт хөрсний тохиргоо нь хужир ихтэй газар хайхад нэн тохиромжтой
 • Шинэ Зоос/Эрдэнэс хөрсний тохиргоо нь эрдэсжилт багатай газар дээд зэргийн гүнд хайна
 • Шинэ Сайжруулсан электроникс нь мэдрэмж, газрын тэнцвэрийн үзүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ 
 • Урьдчилан тохируулсан хайлтын 6 төрөл тохиргоог илүү хялбар хурдан хийнэ
 • Нэмэгдүүлсэн Өсгөх тохиргоо дээд зэргийн хүчин чадлаар мэдрэмжийг илүү нарийвчлалтай тохируулна
 • 2 таваг 11 инчийн Mono болон Double-D тавагтай
 • MPS, DVT, SETA технологи
 • Автомат газрын тэнцвэр бүх төрлийн хөрсөнд газрын тохиргоог автоматаар хийнэ
 • Төмөр ялгах хог ихтэй газар төмрийг өнгөт металлаас ялгана
 • Хөдөлгөөний тохиргоо хайлтын хурдыг тохируулж металлаас өгөх хариуг сайжруулна
 • Гэрэлтдэг LCD дэлгэц өдөр шөнө алинд ч хялбар тохиргоо хийнэ
 • Li-ion зай 220/12в хурдан цэнэглэнэ, богино холбооны хамгаалалт, дуу өсгөгчтөй
 • Чихэвч KOSS 100 Ohm 6.35мм
 • 3 жилийн баталгаат хугацаа



Хямд үнээр илүү гүнд 



 • MPS, DVT, SETA технологи
 • Хөрсний 6 тохиргоо мэдрэмж болон гүнийг нэмэгдүүлсэн хүчтэй Өсгөх болон Хурц тохиргоо
 • 2 таваг төмөр ялгах 11" DD болон илүү гүнд хайх 11" Mono таваг 
 • Урьдчилан тохируулсан хайлтын 6 горим тохиргоог илүү хялбар хурдан хийнэ
 • Дуу тогтворжуулагч эрдэстэй ихтэй хөрсөнд тогтвортой ажиллана 
 • Автомат газрын тэнцвэр бүх төрлийн хөрсөнд газрын тохиргоог автоматаар хийх мөн унтраах үйлдэлтэй
 • Төмөр ялгах хог ихтэй газар төмрийг өнгөт металлаас ялгана
 • Дохиог өсгөнө сул сигналыг илүү тодруулна
 • Гэрэлтдэг LCD дэлгэц өдөр шөнө алинд ч хялбар тохиргоо хийнэ
 • Li-ion зай 220/12в хурдан цэнэглэнэ, богино холбооны хамгаалалт, дуу өсгөгчтөй
 • Чихэвч KOSS 100 Ohm 6.35мм
 • 3 жилийн баталгаат хугацаа


Шилдэг дижитал VLF алт хайгч
































































































































































































































































 • Өндөр мэдрэмжтэй 45 кГц давтамж жижиг алтыг ижил төрлийн бусад хайгчаас илүү гүнд олно
 • Хайх горим Алтны (төмөр ялгах) болон Гүнийн (бүх металл) 
 • Автомат газрын тэнцвэржүүлэлт ямар ч хөрсөнд төвөггүй ажиллана
 • Шуугиан дарагч гадны цахилгаан соронзон нөлөөг багасгана
 • LCD дэлгэц тохиргоог хялбар бөгөөд илүү нарийвчлалтай хийнэ
 • Усны хамгаалалттай удирдлагын хайрцаг 
 • Ус нэвтэрдэггүй 10 х 6 болон 5 инчийн Double-D таваг
 • Li-ion зай 220/12в хурдан цэнэглэнэ
 • Чихэвч 3.5мм 
 • 2 жилийн баталгаат хугацаа



Шилдэг дижитал VLF алт хайгч

 • Дижитал VFLEX технологи тавгаа сольсноор давтамжаа өөрчлөх боломжтой
 • Автомат болон механик газрын тэнцвэржүүлэлт ямар ч хөрсөнд төвөггүй ажиллана
 • Гэрэлтдэг LCD дэлгэц тохиргоог хялбар бөгөөд илүү нарийвчлалтай хийнэ
 • Металл таних чадвар металлын төрөл, гүнийг зааж, байршлыг тодорхойлно
 • Шуугиан дарагч гадны цахилгаан соронзон нөлөөг багасгана
 • 10 х 5 инчийн 18.75 кГц Double-D таваг
 • Чихэвч RPG 32 Ohm 6.35мм
 • 3 жилийн баталгаат хугацаа

Comments