Металл хайгч


Дэлхий
дээрх №1 мэргэжлийн алт хайгч • Шинэ Хөрсний 8 тохиргоотой тул 8 хайгч нийлүүлсэнтэй адил хүчин чадалтай, ямар ч төрлийн хөрсөнд алтыг хамгийн гүнд төвөггүй олно
 • Шинэ Шижир алт хөрсний тохиргоо, жижиг алтыг илүү гүнээс олно 11" Mono тавагтай хослуулбал илүү үр дүн өгнө
 • Шинэ Давс/Алт хөрсний тохиргоо нь хужир ихтэй газар хайхад нэн тохиромжтой
 • Шинэ Зоос/Эрдэнэс хөрсний тохиргоо нь эрдэсжилт багатай газар дээд зэргийн гүнд хайна
 • Шинэ Сайжруулсан электроникс нь мэдрэмж, газрын тэнцвэрийн үзүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ 
 • Шинэ Урьдчилан тохируулсан хайлтын 6 төрөл тохиргоог илүү хялбар хурдан хийнэ
 • Шинэ Нэмэгдүүлсэн Өсгөх тохиргоо дээд зэргийн хүчин чадлаар мэдрэмжийг илүү нарийвчлалтай тохируулна
 • Шинэ 11 инчийн (280mm) Mono болон Double-D тавагтай
 • MPS, DVT, SETA технологитой хамгийн дэвшилтэд металл хайгч
 • Автомат газрын тэнцвэр бүх төрлийн хөрсөнд газрын тохиргоог автоматаар хийнэ
 • Төмөр ялгах хог ихтэй газар төмрийг өнгөт металлаас ялгана
 • Хөдөлгөөний тохиргоо хайлтын хурдыг тохируулж металлаас өгөх хариуг сайжруулна
 • Гэрэлтдэг LCD дэлгэц өдөр шөнө алинд ч хялбар тохиргоо хийнэ
 • Li-Ion зай хурдан цэнэглэнэ, богино холбооны хамгаалалт, дуу өсгөгчтөй
 • KOSS 100 Ohm чихэвч
 • Монгол хэл дээр заавар
 • 3 жилийн баталгаат хугацааИлүү их олдвор, илүү хямд үнээр • Шинэ Хөрсний 6 тохиргоотой тул 6 хайгч нийлүүлсэнтэй адил хүчин чадалтай, ямар ч төрлийн хөрсөнд алтыг хамгийн гүнд төвөггүй олно
 • Шинэ Зоос/Эрдэнэс хөрсний тохиргоо нь эрдэсжилт багатай газар дээд зэргийн гүнд хайна
 • Шинэ Сайжруулсан электроникс нь мэдрэмж, газрын тэнцвэрийн үзүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ 
 • Шинэ Урьдчилан тохируулсан хайлтын 3 төрөл тохиргоог илүү хялбар хурдан хийнэ
 • Шинэ Нэмэгдүүлсэн Өсгөх тохиргоо дээд зэргийн хүчин чадлаар мэдрэмжийг илүү нарийвчлалтай тохируулна
 • MPS, DVT, SETA технологитой хамгийн дэвшилтэд металл хайгч
 • Автомат газрын тэнцвэр бүх төрлийн хөрсөнд газрын тохиргоог автоматаар хийнэ
 • Төмөр ялгах хог ихтэй газар төмрийг өнгөт металлаас ялгана
 • Хөдөлгөөний тохиргоо хайлтын хурдыг тохируулж металлаас өгөх хариуг сайжруулна
 • Гэрэлтдэг LCD дэлгэц өдөр шөнө алинд ч хялбар тохиргоо хийнэ
 • Li-Ion зай хурдан цэнэглэнэ, богино холбооны хамгаалалт, дуу өсгөгчтөй
 • KOSS 100 Ohm чихэвч
 • 11 инчийн Double-D таваг
 • Монгол хэл дээр заавар
 • 3 жилийн баталгаат хугацаа
 

Шилдэг VLF алт хайгч

 • 3 давтамжийн сонголт 6.4, 20, 60 кГц 3 металл хайгч нийлүүлсэнтэй адил хүчин чадалтай
 • ACCU-TRAK автомат газрын тэнцвэржүүлэлт тогтмол болон 2 хурдтай
 • Төмөр ялгах чадвар төмөр хог ихтэй газар өнгөт металлыг төвөггүй олно
 • Мэдрэмж болон дохио өсгөх тохиргоо гүний эсвэл жижиг алтыг илүү сайн мэдрэнэ
 • Олон дахин цэнэглэгч NiMH зай, 12в машины цэнэглэгч
 • 10 х 5 инчийн Double-D таваг
 • RPG 32 Ohm чихэвч
 • Монгол хэл дээр заавар, тохиргоотой
 • 3 жилийн баталгаат хугацаа
Шилдэг дижитал VLF алт хайгч


 • Дижитал VFLEX технологи тавгаа сольсноор давтамжаа өөрчлөх боломжтой
 • Автомат болон механик газрын тэнцвэржүүлэлт ямар ч хөрсөнд төвөггүй ажиллана
 • Гэрэлтдэг LCD дэлгэц тохиргоог хялбар бөгөөд илүү нарийвчлалтай хийнэ
 • Металл таних чадвар металлын төрөл, гүнийг зааж, байршлыг тодорхойлно
 • Шуугиан дарагч гадны цахилгаан соронзон нөлөөг багасгана
 • 10 х 5 инчийн 18.75 кГц Double-D таваг
 • RPG 32 Ohm чихэвч
 • Монгол хэл дээр заавар
 • 3 жилийн баталгаат хугацаа

Comments